Fagarbeider

Fornybarnæringen trenger mange dyktige fagarbeidere framover, og en utdannelse som energimontør eller energioperatør gir deg mange jobbmuligheter.

For å bli energimontør eller energioperatør må du velge Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi før du søker læreplass. Deretter går du to og et halvt år i lære, før du går opp til fagprøven.

Du kan lese mer om fagutdanningen på www.gnizt.no. Der vil du også se oversikt over alle skoler i Norge som tilbyr Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi.


En energimontør arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi.

Energiforsyningen er livsviktig for vårt moderne samfunn og energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri, privat og offentlig sektor. Arbeidsstedet varierer – fra innendørsanlegg til arbeid i friluft.
En energioperatør arbeider i hovedsak med overvåkning, drift og vedlikehold av energianlegg, bruk av instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi, samt visuell inspeksjon av kraft- og transformatorstasjonsanlegg.

Energioperatøren jobber både sammen med andre yrkesgrupper og alene på vaktsentraler, og du får god anledning til å utvikle samarbeidsevner og arbeide selvstendig.