Er du interessert i fornybar energi og teknologi?

Denne siden ønsker å inspirere deg som er mellom 13 og 19 år til en teknisk utdanning med tanke på en karriere innen fornybar energi.

Mulighetene er mange og både en fagutdanning, eller en utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, vil kunne gi deg mange spennende utfordringer.

Les mer om fornybar energi

Strømmen er en hyggelig fyr. Bli kjent med han.
Bli med ansatte i fornybarnæringen på jobb.
Strømmen er en hyggelig fyr. Bli kjent med han.

Vannkraft er Norges fremste fornybare energikilde!

Norge er verdens syvende største og Europas aller største vannkraftprodusent. Vår rike tilgang på vannkraft gjør norsk kraftproduksjon tilnærmet 100 prosent fornybar og dermed renest i verden.

Det var faktisk vannkraften som la grunnlaget for norsk industri og velferdsutvikling for over 100 år siden og den fornybare energikilden vil være en særs viktig klimaløsning i årene fremover. Samtidig utvikles nye fornybare energiteknologier. Til dette trenger vi deg på laget!

Norske energiselskaper produserer, frakter og selger strøm og varme. De varierer fra små lokale energiverk til store konsern med internasjonale aktiviteter. Jobbmulighetene er mange, enten man har bakgrunn som fagarbeider, ingeniør eller sivilingeniør, økonom, statsviter, humanist eller biolog.

Norsk strøm er 99% fornybar, og renest i verden.

Hver dag jobber 20.000 personer for å skaffe deg strøm av fornybar energi

Strøm ikke kan lagres, så når du skrur på lyset, må vi sette i gang turbinene