Jobb med vannkraft

Med en utdanning innen maskin, energi og miljø, elkraft eller bygg har du mange muligheter til en jobb med vannkraft. Du kan jobbe både i kraftselskapene, leverandørindustrien eller som konsulent.

Vi trenger energioperatører til drift og vedlikehold av vannkraftverk ettersom det skal bygges og rehabiliteres mange nye vannkraftverk frem til 2020. Oppgradering av et vannkraftverk slik at virkningsgraden blir litt bedre kan gi en ekstra inntekt på flere millioner per år. Til utbygging og rehabilitering av vannkraftverk trenger vi fagskoleingeniører, ingeniører og sivilingeniører som kan planlegge prosjektene og gjennomføre utbyggingene.

Nesten alle vannkraftverkene styres automatisk fra store driftssentraler. Disse er kontinuerlig bemannet av ingeniører som fjernstyrer start og stopp av anlegg og overvåker driften gjennom hele døgnet slik at alt fungerer til enhver tid. Ved feil, meldes disse umiddelbart til lokalt vedlikeholdspersonell. 

Vannkraft utgjør over 95 prosent av all strømmen som produseres i Norge. Med i overkant av 7.000 årsverk, er vannkraft den største av de fornybare teknologiene i Norge.

Visste du at det største vannkraftverket i Norge heter Tonstad, ligger i Sirdal og kan gi strøm til 218.000 husstander. Dette kraftverket alene produserer nesten dobbelt så mye strøm som alle vindkraftparkene i Norge tilsammen.