Jobb med vind

De første vindparkene i Norge kom på starten av 2000-tallet, men så langt utgjør vindkraft kun én prosent av norsk energiproduksjon.

Flere energiselskaper har vindkraftprosjekter og mange av prosjektene er internasjonale. Utbygging av nye vindkraftparker skaper et behov for ingeniører og sivilingeniører som kan planlegge og gjennomføre prosjektene. I tillegg trenger vi energioperatører til drift og vedlikehold av vindparker.

Offshore vindkraft bygges i liten grad ut i Norge, men internasjonalt er det flere spennende prosjekter.

Statkraft og Statoil har blant annet eierandeler i Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfok i England. Vindparken produserer i gjennomsnitt 1,1 TWh fornybar energi hvert år. Vindparken har vært i drift siden 2012.

I Norge er Hywind installert utenfor Karmøy og kan levere strøm til rundt 450 husstander. Statoil får inntekter fra strømproduksjonen, men dette er ikke det primære i prosjektet. Hovedformålet er å få erfaring fra kraftproduksjon fra flytende vindturbiner i fullskala.

For mer informasjon om vindkraft se følgende nettside: http://www.vindportalen.no

Viste du at den største vindparken i Norge er Smøla Vind som ble bygget i 2002. Den produserer strøm til rundt 15.000 husstander.