Teknisk fagskole

Teknisk fagskole er en toårig utdannelse etter fullført fagbrev. Mange jobber gjerne noen år som fagarbeider, før de tar videre utdanning enten på heltid eller i kombinasjon med jobb.

Med utdannelse fra teknisk fagskole, får man gjerne mer ansvar for oppfølging og gjennomføring av prosjekter. Fornybarnæringen etterspør personer med denne utdannelsen fordi de både har praktisk erfaring og en helhets- og prosjektforståelse som er viktig for å gjennomføre prosjekter på en god måte.

Med tre års erfaring etter teknisk fagskole eller ingeniørutdanning, kan man ta installatørprøven og bli faglig ansvarlig for elektriske anlegg. Installatørprøven er en nettbasert prøve. For mer informasjon, se www.installatorproven.no

Les mer om tilbudet fra de ulike skolene i linkene på kartet:

 

Trondheim fagskole, Ladehammeren

Se skolens nettside her

Fagskolen i Ålesund

Se skolens nettside her

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde

Se skolens nettside her

Bergen tekniske fagskole, avd. Bergen

Se skolens nettside her

Fagskolen i Rogaland, avd. SOTS

Se skolens nettside her

Fagskolen i Kristiansand

Se skolens nettside her

Sørlandets fagskole

Se skolens nettside her

Fagskolen i Telemark

Se skolens nettside her

Fagskolen Tinius Olsen

Se skolens nettside her

Østfold fagskole

Se skolens nettside her

Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo

Se skolens nettside her

Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik

Se skolens nettside her

Fagskolen i Vestfold

Se skolens nettside her

 

Trondheim fagskole, Ladehammeren

Se skolens nettside her

Fagskolen i Ålesund

Se skolens nettside her

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde

Se skolens nettside her

Fagskole i Hordaland

Se skolens nettside her

Fagskolen i Rogaland,
avdeling SOTS

Se skolens nettside her

Fagskolen i Kristiansand

Se skolens nettside her

Fagskolen i Agder

Se skolens nettside her

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Se skolens nettside her

Fagskolen Tinius Olsen

Se skolens nettside her

Østfold fagskole

Se skolens nettside her

Fagskolen Oslo Akershus,
avdeling Oslo

Se skolens nettside her

Fagskolen Innlandet,
avdeling Gjøvik

Se skolens nettside her