Jobb med sol

Solcellepanler brukes fremdeles i liten grad i Norge samenlignet med andre land, men interessen for solceller er veldig økende og mange investerer i dem nå.

Med nye byggestandarder og begreper som plusshus – som produserer mer energi enn det forbruker selv slik at overskuddsstrømmen selges tilbake til nettet – bygges det større solcelllepaneler på forretningsbygg slik at de kan være selvforsynt med energi. Kjøpesenteret på Fornebu har for eksempel et av Norges største solcelletak med 1.600 kvadratmeter med solceller.

Ønsker du å jobbe med prosjektering og bygging av solcelleanlegg, vil en jobb i konsulentbransjen eller hos en stor byggentrepenør kunne gi deg muligheten.

Det er så langt ikke mange energiselskaper som jobber med solanlegg, men Akershus Energi har etablert Norges første storskala solfangeranlegg i Akershus EnergiPark ved Lillestrøm. Nærmere 13.000 kvadratmeter solfangere er plassert ut.

Solfangeranlegget produserer varmt vann – ikke strøm – som gir varme til selskapets fjernvarmeanlegg og virker sammen med et bioforbrenningsanlegg.

Visste du at den mengden solenergi som årlig treffer jordoverflaten tilsvarer flere tusen ganger verdens energiforbruk.