Høyere utdanning

Fornybarnæringen har aller mest behov for ingeniører og sivilingeniører innenfor maskin, bygg, elkraft/energi og miljø eller data/IKT. 

Les mer om tilbudet fra de ulike skolene i linkene på kartet.

Det er flere veier til en høyere utdanning. Du kan gå allmennfag med realfag og deretter starte på en ingeniør- (bachelor) eller sivilingeniørutdanning (master).

De fleste universiteter og noen av høyskolene tilbyr sivilingeniørutdanning, enten som påbygging til en ingeniørgrad (bachelor) eller en integrert femårig masterutdanning som blant annet tilbys på NTNU i Trondheim.

Hvis du ikke har tatt tilstrekkelig med realfag på videregående skole, er det mange høyskoler og universiteter som tilbyr sommerkurs slik at kandidatene kan ta de realfagene de mangler. Sjekk med hver enkelt skole hvilke tilbud de har.
Mange høyskoler og universiteter tilbyr også ingeniørutdanning til personer som har tatt et fagbrev. Denne muligheten kalles Y-veien og gir en utdannelse tilpasset den kompetanse de med fagbrev har. De som går denne veien, blir ingeniører på lik linje med de som har gått allmennfag.

Mange virksomheter setter stor pris på ingeniører som også har fagbrev, fordi de da har praktisk erfaring som er nyttig i en ingeniørjobb.
Har du tatt teknisk fagskole, får du ved noen høyskoler forkortet ingeniørutdanningen med inntil ett år. Dette avhenger av hvilke avtaler skolene har seg imellom, så sjekk dette godt i forkant.

Kart over anbefalte udanningssteder 

Norges arktiske universitet (Campus Narvik)

Se studietilbudet

NTNU (campus Trondheim)

Se studietilbudet

NTNU (Campus Ålesund)

Se studietilbudet

Høgskulen på Vestlandet

Se studietilbudet

Høgskolen i Bergen

Se studietilbudet

Universitetet i Bergen

Se studietilbudet

Universitetet i Stavanger

Se studietilbudet

Universitetet i Agder (Campus Grimstad)

Se studietilbudet

Universitetet i Sør-Øst Norge (Campus Buskerud og Vestfold)

Se studeitilbudet

Universitetet i Sør-Øst Norge (Campus Telemark)

Se studietilbudet

Høgskolen i Østfold

Se studietilbudet

NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Se studietilbudet

NTNU (campus Gjøvik)

Se studietilbudet