Jobb med marked

Strøm er en handelsvare på lik linje med aksjer og har derfor sin egen børs, Nord Pool Spot. Nord Pool er en felles strømbørs for Norge, Sverige, Finland og Danmark. Privatpersoner kan ikke kjøpe strøm fra Nord Pool, men selskaper som selger strøm til sluttkunder og industribedrifter kan kjøpe strøm der, mens produsenter kan selge det de produserer.

Prisen på strømmen varierer fra time til time og bestemmes i krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel – altså hvor mye strøm som selges og ønskes kjøpt. Norge er delt inn i fem ulike områder og prisen i de ulike områdene kan variere, slik at prisen på strøm kan for eksempel være dyrere i Nord-Norge enn på Sørlandet.

Selskapene som produserer strøm fra vannkraftverk eller vindkraftverk sitter hver dag og melder inn til Nord Pool hvor mye strøm de ønsker å selge, og til hvilken pris. Strømselskapene melder inn hva de ønsker å kjøpe strømmen for. Basert på alle innspillene om kjøp og salg av strøm, fastsettes prisen på strømmen per time. Dagsprisen er gjennomsnittet av alle timesprisene.

Personene som jobber med å kjøpe og selge strøm kalles porteføljeforvaltere eller tradere. Disse tar ofte avgjørelser basert på analyser av markedssituasjonen utarbeidet av selskapets egne analytikere. Tradere, analytikere og porteføljeforvaltere er gjerne siviløkonomer med fordypning i energiøkonomi eller finans. 

Antall sysselsatte knyttet til drift av kraftmarkedet var rundt 1.200 årsverk i 2013. Dette utgjorde seks prosent av totalt antall sysselsatte i fornybarnæringen.

Visste du at 23. januar hver år er strømmens dag?