Jobb med fjernvarme

Fjernvarme er varmt vann som sirkulerer i rør og kan brukes til å varme opp hus. I byer som Oslo og Trondheim og mange andre byer er det laget fjernvarmeanlegg som varmer opp store deler av bygningsmassen.

Det trengs både fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører til drift og vedlikehold av varmegjennvinningsanlegg.

Fjernvarme er ofte overskuddsvarme fra forbrenningsanlegg. Søppelforbrenningsanlegg utvikler mye varme når søppelet brennes, og ved å bygge et varmegjenvinningsanlegg sammen med forbrenningsanlegget, kan denne varmen brukes til å varme opp vann som føres viderer i rør ut til boligområder for oppvarmingsformål.

Noen steder er det også bygget egne bioforbrenningsanlegg. Biobrennsel er laget av planter og trær og regnes som fornybar energikilde.

Antall sysselsatte innen bioenergi var rundt 900 årsverk i 2013. Dette utgjorde 4,5 prosent av totalt antall sysselsatte i fornybarnæringen.
 
Visste du at det er bygget ut 1600 kilometer med fjernvarmenett i Norge.