Hva kan jeg bli?

Klikk på bildene eller velg "Se film" for å se hva de ulike personene gjør i jobben sin. Når du finner det du ønsker å jobbe med, trykk på knappen under bildet for å se rett utdanningsvei.

Energimontør

Abul

Se film Bli fagarbeider

Energioperatør

Aashild

Se film Bli fagarbeider

Sivilingeniør maskin

Simen

Se film Bli sivilingeniør

Sivilingeniør elkraft

Ingri

Se film Bli ingeniør

Teknisk fagskole elkraft

Svein Haavard

Se film Les om teknisk fagskole

Sivilingeniør bygg

Guttorm

Se film Bli ingeniør

Ingeniør Elkraft

Ingvild

Se film Bli ingeniør