Nettsiden spennendefremtid.no er en inspirasjonsside for ungdom som skal velge utdanning. Den ønsker å inspirere ungdom mellom 13 og 19 år til en teknisk utdanning for en karriere innen fornybar energi.

Nettsiden er utarbeidet av Energi Norge på vegne av hele fornybarnæringen. Energi Norge er en brasjeorganisasjon for fornybarnæringen.

Har du spørsmål til innholdet på siden så kontakt oss:
Besøksadresse
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27
0368 Majorstuen

Postadresse

Fornybar Norge
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo